Hans von Oldenburg

From 1742

Kungens andre son, en ung pojke som lider av sviter från sin födsel. Halt och får ofta enroma vredesutbrott. Men när han är lugn är han en utmärkt hjälp till sin far.

Personal tools